Menu
Home Page

Llawysgrifen / Handwriting

Rydym yn annog disgyblion i ddefnyddio llawysgrifen glwm ym Mlwyddyn 4.

 

We encourage students to use cursive handwriting in Year 4.

Picture 1
Picture 2
Top