Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Helpu eich Plentyn/ Helping your Child

Llawysgrifen/Handwriting

Geiriau amledd uchel i'w darllen ar olwg cyntaf ac yna eu sillafu/ High-frequency words to sight read and spell.

Cyfri ymlaen ac yn ôl fesul 1,2,3,5 a 10/Counting on and back in 1s,2s,3s,5s and 10s

Top