Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwybodaeth/ Information

Cliciwch ar y ddogfen isod er mwyn gweld pa brif ddigwyddiadau fydd yn digwydd yn ystod y tymor hwn; 

Click on the document below in order to see the main events during this term;

Croeso i’r Meithrin

Welcome to our Nursery

Dewch i brif fynedfa’r Meithrin i ollwng a chasglu eich plentyn.

Please wait by the Nursery main doors when arriving and collecting your child.

 

Amseroedd Meithrin

Nursery Times

Meithrin Bore             Meithrin Prynhawn

8.20-11.10                        12.10-3.00

Morning Nursery       Afternoon Nursery

8.20-11.10                     12.10-3.00

 

 

Datblygiad Corfforol- Dydd Mawrth

(Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas i’r ysgol)

Physical Development- Tuesday

(Wear appropriate clothing and shoes to school)

 

 

-Bydd angen dod a ffrwyth a dŵr bob dydd.

-Please put labelled fruit and water in your child’s school bag each day.

 

 

 

-Sicrhewch bod enw eich plentyn ar bob dilledyn, os gwelwch yn dda.

-Please make sure all items of clothing are labelled.

 

Anogwch eich plentyn i fod yn annibynnol pan yn:

-Cerdded mewn i’r ysgol

-Mynd i’r tŷ bach

-Golchi a sychu dwylo

-Gwisgo a dadwisgo cot

-Tacluso

 

Encourage your child to be independent when:

-Walking into school

-Going to the toilet

-Washing and drying hands

-Putting on his/her coat

-Putting away toys and books

Top