Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 5 a 6

Cytundeb Defnydd Derbyniol

Bl 5 Miss Gwenter

Cytundeb Defnydd Derbyniol

            Blwyddyn 6 KP

Picture 1

Blwyddyn 6 yn trafod y termau TGCh amrywiol sy'n cyfeirio at fwlian ar-lein. Year 6 discussing the various ICT terms that refer to on-line bullying.

Blwyddyn 6 yn trafod y termau TGCh amrywiol sy'n cyfeirio at fwlian ar-lein. Year 6 discussing the various ICT terms that refer to on-line bullying. 1
Blwyddyn 6 yn trafod y termau TGCh amrywiol sy'n cyfeirio at fwlian ar-lein. Year 6 discussing the various ICT terms that refer to on-line bullying. 2
Blwyddyn 6 yn trafod y termau TGCh amrywiol sy'n cyfeirio at fwlian ar-lein. Year 6 discussing the various ICT terms that refer to on-line bullying. 3

Ymweliad PC Bowen i godi ymwybyddiaeth o Seibr fwlio / A visit from PC Bowen to raise awareness of cyber bullying.

Ymweliad PC Bowen i godi ymwybyddiaeth o Seibr fwlio / A visit from PC Bowen to raise awareness of cyber bullying. 1
Ymweliad PC Bowen i godi ymwybyddiaeth o Seibr fwlio / A visit from PC Bowen to raise awareness of cyber bullying. 2

  

Buodd Blwyddyn 5 yn brysur yn creu a theipio eu cytundebau defnydd derbyniol yn ystod wythnos e-ddiogelwch.

 

Year 5 have been busy creating and typing out their own acceptable use agreements during e-safety week.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14

Enghraifft o un o'r cytundebau / An example of one of our contracts

Top