Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwybodaeth Bwysig / Key Information

Prosbectws Ysgol / School Prospectus

Adroddiad Arolwg Estyn 2017 / Estyn Inspection Report 2017

Targedau Cynllun Datbygu Ysgol 2019-20 School Development Plan Targets

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2017-18 / Governors' Annual Report 2017-18

Gwybodaeth i rieni - Profion darllen a rhifedd / Information for parents - Literacy and Numeracy tests

Ffurflen manylion cyswllt disgyblion - Pupil contact details' form (ROPA)

Cynllun Cyhoeddiadau / Publication Scheme

Top