Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwybodaeth Bwysig / Key Information

Prosbectws Ysgol / School Prospectus

Targedau Cynllun Datbygu Ysgol 2019-20 School Development Plan Targets

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2019-20 / Annual Governors Report 2019-20

Gwybodaeth i rieni - Profion darllen a rhifedd / Information for parents - Literacy and Numeracy tests

Ffurflen manylion cyswllt disgyblion - Pupil contact details' form (ROPA)

Cynllun Cyhoeddiadau / Publication Scheme

Top