Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwybodaeth Bwysig / Key Information

Prosbectws Ysgol / School Prospectus

Taith rithiol o'r ysgol / Virtual school visit

Yn ogystal â'r prosbectws, dewch gyda ni am flas o'r hyn sy'n arbennig am ein hysgol! - https://youtu.be/rHBHL0asiJ4 

 

In addition to our prospectus, come with us for a taste of what's so special about our school! - https://youtu.be/rHBHL0asiJ4  

Targedau Cynllun Datbygu Ysgol 2023-24 - School Development Plan Targets 2023-24

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2022-23 / Annual Governors Report 2022-23

Gwybodaeth i rieni - Profion darllen a rhifedd / Information for parents - Literacy and Numeracy tests

Ffurflen manylion cyswllt disgyblion - Pupil contact details' form (ROPA)

Top