Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Chwaraeon - Sports

Swan-Linx gyda

Phrifysgol Abertawe

Unwaith eto eleni cafodd y disgyblion y cyfle i fynd i Ganolfan Chwaraeon Prifysgol Abertawe i gymryd rhan mewn prosiect ffitrwydd o'r enw Swan-Linx.  Mae'r prosiect mesur ffitrwydd a iechyd cyffredinol y disgyblion mewn ffordd bywiog ac addysgol. Cafon nhw amser wth eu bodd.

Once again the pupils have had the opportunity to participate in the Swan-Linx project at the Sports Centre in the University of Wales Swansea.  The project measure pupils fitness and general health in an educational and fun way.  They thoroughly enjoyed themselves.

Twrnament Pel Droed Diweddar - Recent Football Tournament

 

Cafodd 2 dim o fechgyn blwyddyn 6 gymeryd rhan mewn twrnament pel droed ar Ashley Road yn ddiweddar. Da iawn chi bois.

 

Two teams from Blwyddyn 6 represented the school at an Ashley Road tournament recently. Well done boys.

Clybiau Chwaraeon - Sports Clubs

Mae'r clybiau chwaraeon yn boblogaidd dros ben gyda blynyddoedd 5 a 6. Dyma nhw'n ymarfer yn galed.

 

The sports clubs are proing very popular for Bl 5 a 6. Here they are training hard.

Top