Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ein Gwaith / Our Work

13.10.17

 

Roedd y plant wrth eu boddau yn creu cylchedau trydanol heddiw! 

 

The children thoroughly enjoyed creating electrical circuits today!

Mwynhau yn ein gwersi llythrennedd!

 

Enjoying our literacy lessons!

Rydym wedi bod yn cael llawer o hwyl with ymarfer ein Ffrangeg gyda Miss Colwell! 

 

We we have been having so much fun practicing our French with Miss Colwell! 

Top