Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol / Physical Education

Addysg Gorfforol / Physical Education

 

Mae ein gwersi Addysg Gorfforol prynhawn dydd Mercher (sesiwn tu fewn) a phrynhawn dydd Iau (sesiwn tu fas). Danfonwch eich plentyn i'r ysgol gyda dillad addas mewn bag, os gwelwch yn dda. Cofiwch i labelu'r dillad! Diolch.

 

Our Physical Education lessons will be held every Wednesday afternoon (indoor session) and Thursday afternoon (outdoor session). If you would be so kind as to send your children into school with suitable clothing on these days and please remember to label these items. Thank you.

Top