Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema / Theme

Os oes gennych unrhywbeth adref fydd yn gysylltiedig gyda’n themau a fydd yn ein helpu gyda’n hastudiaethau, rydym yn annog y plant i ddod ag eitemau i’r ysgol.

If you have anything at home that is related to our themes that will help us with our studies, we encourage the children to bring items to school.

 

Ein thema bresennol yw ‘Ein Hardal Leol’ - astudiaeth o beth sy’n gwneud Gorseinon yn wych.  Byddwn yn gwneud ‘Thema fach’ yn achlysurol yn ystod y flwyddyn er mwyn dathlu digwyddiadau amrywiol. 

Our current theme is ’Our Local Area’ - a study of various aspects of what makes Gorseinon great.  We will also be doing a ‘Mini theme’ at various times throughout the year to celebrate different events. 

Top