Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Oriel/ Gallery

Diolch o galon i chi am y fideo arbennig! Thank you so much to you for the amazing video!

Still image for this video

Creu ffrog briodas i Miss B / Creating a wedding dress for Miss B

Penblwydd Hapus Miss B!    Happy Birthday Miss B! 
 

Diwrnod Ymwybyddiaeth Parlys yr Ymennydd

 

Cerebral Palsy Awareness Day 

Diwrnod Wcráin

 

Ukraine Day

Diwrnod y Llyfr 2022 

 

   ~World Book Day 2022 ~

Creu nythod ar gyfer wyau deinosoriaid yn y Warchodfa.

 

Making nests for dinosaur eggs.

Creu porthwyr adar ar gyfer Gwylio Adar yn yr Ardd RSPB

 

Making bird feeders for The RSPB Big Birdwatch

Defnyddio siapau i greu deinosoriaid / Using shapes to create dinosaurs

Blwyddyn Newydd Dda 2022
Happy New Year 2022

trim.D5984C59-2281-4EE7-90BE-342A1389C730.MOV

Still image for this video

Diwrnod Siwmper Nadolig / Christmas Jumper Day

 

CREU CREONAU/ Making crayons

Ymweliad o 'Maint Cymru'

 

A visit from 'Size Cymru' 

 

 

Diwrnod Plant Mewn Angen 2021

 Children in Need 2021

 

'Work it out with Joe Wicks'