Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dysgu Awyr Agored/ Outdoor Learning

Bydd cyfle i ddisgyblion ddysgu tu allan i'r ystafell dosbarth, gyda chyfleoedd i ddysgu yn warchodfa natur yr ysgol. Bydd angen 'wellies' a dillad gwrth ddŵr ar gyfer y gweithgareddau yma. Bydd amser penodol ar gyfer y dosbarth i ymweld a'r warchodfa pob dydd Mawrth.

 

The pupils will have the opportunity to learn outside of the classroom, learning in the school nature reserve. The pupils will need wellington boots and waterproof clothing for these activities. There will be a specific time for the class to visit the reserve on a Tuesday.

Maths Mwdlyd!

Defnyddio ein sgiliau mesur perimedr allan ar yr iard.

Wrth eu boddau! In their element!

Sioe bypedau Christopher! Christopher’s puppet show!

Still image for this video

Cymaint o hwyl efo’r Tîm chwarae heddiw! So much fun with the play team today!

Celf yn y Warchodfa / Art in the Nature Reserve

Top