Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1/2 - Miss West

Thema'r Fferm (Farm theme)

Cystadleuaeth Hetiau Pasg (Easter Bonnet Competition)

Mwynhau'r Pasg (Easter fun)

Gwibdaith i Amgueddfa'r Glannau (Trip to Waterfront Museum)

Naid Noddedig

Dathlu Diwrnod Syndrom Downs (celebrating World Downs Syndrome Day)

Gwersi yoga gyda Dr Fenton-Wright (yoga lessons)

Caffi Cymru

Rydym ni wedi ennill tlws presenoldeb (We won the attendance trophy)

Hwyl gyda Martyn Geraint wrth lawnsio'r Siarter Iaith (fun with Martyn Geraint at the launch of the Language Charter)

Dathlu'r Nadolig (Celebrating Christmas)

Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day)

Ymweliad ag Asda (Visit to Asda)

Gwaith Cartref Blwyddyn 1 a 2 (Year 1 & 2 Homework)

Ymweliad gan ymladdwr tan (Visit from a firefighter)

Ymweld a'r Ambiwlans (Shoctober - Ambulance visit)

Ymweliad Babi Osian (Baby Osian's Visit)

Hwyl yn y Stiwdio! (Fun in the Photo Booth)

Hawl mis Medi / Children's Rights - September

Cyflwyniad i Rieni (Presentation to parents)

Top