Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1/2 - Miss West

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2

Thema'r Fferm (Farm theme)

Thema'r Fferm (Farm theme) 1
Thema'r Fferm (Farm theme) 2

Cystadleuaeth Hetiau Pasg (Easter Bonnet Competition)

Cystadleuaeth Hetiau Pasg (Easter Bonnet Competition) 1
Cystadleuaeth Hetiau Pasg (Easter Bonnet Competition) 2

Mwynhau'r Pasg (Easter fun)

Mwynhau'r Pasg (Easter fun) 1
Mwynhau'r Pasg (Easter fun) 2

Gwibdaith i Amgueddfa'r Glannau (Trip to Waterfront Museum)

Gwibdaith i Amgueddfa'r Glannau (Trip to Waterfront Museum) 1
Gwibdaith i Amgueddfa'r Glannau (Trip to Waterfront Museum) 2
Gwibdaith i Amgueddfa'r Glannau (Trip to Waterfront Museum) 3
Gwibdaith i Amgueddfa'r Glannau (Trip to Waterfront Museum) 4
Gwibdaith i Amgueddfa'r Glannau (Trip to Waterfront Museum) 5

Naid Noddedig

Naid Noddedig 1
Naid Noddedig 2
Naid Noddedig 3

Dathlu Diwrnod Syndrom Downs (celebrating World Downs Syndrome Day)

Dathlu Diwrnod Syndrom Downs (celebrating World Downs Syndrome Day) 1
Dathlu Diwrnod Syndrom Downs (celebrating World Downs Syndrome Day) 2

Gwersi yoga gyda Dr Fenton-Wright (yoga lessons)

Gwersi yoga gyda Dr Fenton-Wright (yoga lessons) 1
Gwersi yoga gyda Dr Fenton-Wright (yoga lessons) 2
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3

Caffi Cymru

Caffi Cymru 1
Caffi Cymru 2
Caffi Cymru 3

Rydym ni wedi ennill tlws presenoldeb (We won the attendance trophy)

Rydym ni wedi ennill tlws presenoldeb (We won the attendance trophy) 1

Hwyl gyda Martyn Geraint wrth lawnsio'r Siarter Iaith (fun with Martyn Geraint at the launch of the Language Charter)

Hwyl gyda Martyn Geraint wrth lawnsio'r Siarter Iaith (fun with Martyn Geraint at the launch of the Language Charter) 1
Hwyl gyda Martyn Geraint wrth lawnsio'r Siarter Iaith (fun with Martyn Geraint at the launch of the Language Charter) 2

Dathlu'r Nadolig (Celebrating Christmas)

Dathlu'r Nadolig (Celebrating Christmas) 1

Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day)

Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day) 1
Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day) 2

Ymweliad ag Asda (Visit to Asda)

Ymweliad ag Asda (Visit to Asda) 1
Ymweliad ag Asda (Visit to Asda) 2

Gwaith Cartref Blwyddyn 1 a 2 (Year 1 & 2 Homework)

Gwaith Cartref Blwyddyn 1 a 2 (Year 1 & 2 Homework) 1
Gwaith Cartref Blwyddyn 1 a 2 (Year 1 & 2 Homework) 2
Picture 1

Ymweliad gan ymladdwr tan (Visit from a firefighter)

Ymweliad gan ymladdwr tan (Visit from a firefighter) 1

Ymweld a'r Ambiwlans (Shoctober - Ambulance visit)

Ymweld a'r Ambiwlans (Shoctober - Ambulance visit) 1
Ymweld a'r Ambiwlans (Shoctober - Ambulance visit) 2
Ymweld a'r Ambiwlans (Shoctober - Ambulance visit) 3

Ymweliad Babi Osian (Baby Osian's Visit)

Ymweliad Babi Osian (Baby Osian's Visit) 1
Picture 1

Hwyl yn y Stiwdio! (Fun in the Photo Booth)

Hwyl yn y Stiwdio! (Fun in the Photo Booth) 1
Hwyl yn y Stiwdio! (Fun in the Photo Booth) 2
Hwyl yn y Stiwdio! (Fun in the Photo Booth) 3
Hwyl yn y Stiwdio! (Fun in the Photo Booth) 4

Hawl mis Medi / Children's Rights - September

Hawl mis Medi / Children's Rights - September 1
Hawl mis Medi / Children's Rights - September 2

Cyflwyniad i Rieni (Presentation to parents)

Cyflwyniad i Rieni (Presentation to parents) 1
Cyflwyniad i Rieni (Presentation to parents) 2
Cyflwyniad i Rieni (Presentation to parents) 3
Cyflwyniad i Rieni (Presentation to parents) 4
Top