Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llawysgrifen / Handwriting

Mae llawysgrifen yn rhan bwysig o lythrennedd pob dysgwr, felly anogir plant i ddefnyddio llawysgrifen glwm wrth gwblhau gwaith dosbarth. Isod, gweler enghraifft o’r wyddor Gymraeg yn ein fformat clwm penodol, y gellir ei ymarfer gartref fel ffordd effeithlon a syml o wneud gwahaniaeth yn yr ystafell dosbarth.

-------------------------

Handwriting is an important part of each learner's literacy, so children are encouraged to use cursive handwriting when completing classwork. Below, you will find an example of the Welsh alphabet in our specific cursive format, which can be practiced at home as an efficient and simple way to make a difference in the classroom.

Top