Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau Dosbarth Prynhawn 2

 

Hoffwn gymryd y cyfle yma i ddiolch i bob plentyn, rhiant a gwrcheidwaid am y gefnogaeth ddi-ddiwedd dros yr hanner tymor diwethaf yn y Meithirn. Annogaf chi’n gryf i gymryd mantais ar y cyfnod gwerthfawr yma i wario amser gyda’ch plant ac i wneud pob dydd yn un hapus a chofiadwy. Edrychaf ymlaen i weld eich plant yn y dosbarth unwaith eto, ond am nawr, cymerwch ofal dros eih hun a byddwch yn ofalus! Diolch, Mrs Southgate.heart

 

 

I would like to take this opportunity to thank all children, parents and guardians for their continuous support over the last half term at nursery. We had lots of fun! Please take advantage of this precious time you have to spend with your beautiful children, and make each day a happy and memorable time. I look forward to seeing your children once again, when we will safely be back together at school. Please take care and look after yourselves! Thank You, Mrs Southgate.heart

Gweithgareddau/ Syniadau Newydd

New Activities/ Ideas

01/06/2020 Pecyn Newydd/New Pack

Gweithgareddau a Synidau /Activities and Ideas

Picture 1
Picture 2

Syniadau hwyl a sbri/Fun ideas enlightened

Apiau/Apps

Apiau/Apps 1

Dysgu Cymraeg yn y tลท/ Learning Welsh at home

๐ŸŒˆNeges wrth athrawon y Cyfnod Sylfaen- A message from the Foundation Phase teachers ๐ŸŒˆ

Fideo/video

Still image for this video

๐ŸŒˆNeges wrth athrawon yr Adran Iau - A message from the junior teachers ๐ŸŒˆ

Pasg Hapus! Happy Easter! smiley

Pecyn Pasg Meithrin/ Nursery Easter Pack

Cyfarwyddiadau Hwb/Hwb instructions yes

Cliciwch yma am gyfarwyddiadau defnyddio HWB / Click here for instructions on accessing HWB

Gweithgareddau/ Activities mail

Gwaith ysgol ar gyfer cyfnod cau. School work for period of closure Dosbarth Prynahwn 2. Mwynhewch a joiwch mas draw! Enjoy and have lots of fun!!

Flachgardiau stori Elen Benfelen, a stori Y Tri Mochyn Bach. Goldilocks And The Three Bears, and The Three Little Pigs flashcards.

Top