Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Unawd Bl2 ac iau

Alaw (tune)

Yn y recordiad yma fe glywch telyn neu offeryn tebyg yn canu'r alaw'n glir er mwyn arwain y plant gyda'r alaw.
In this recording you will hear the harp or similar instrument playing the melody more pronounced than the accompaniment to guide the children.

Cyfeiliant (accompaniment)

Dyma'r cyfeiliant. Nid yw'r cyfeiliant yn chwarae'r alaw bob tro ac mae yna guriadau gwahanol.
Here's the accompaniment. The accompaniment doesn't always match the tune and there are some different beats.

Ymarfer (practice)

Dyma ni'n dechrau ar yr ymarfer. Cofiwch mae yna x3 pennill.
This is us rehearsing. Remember there are however x3 verses.
Top