Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

Hanner Tymor - Medi / Hydref

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg /

During this half term we will be focusing on the following during our maths lessons            

 

 • Dysgu tablau hyd at 12 x 12 / Learn times tables up to 12x12    
  •  e.e. "Un dau yw dau,  dau dau yw pedwar,  tri dau yw chwech ........."                                                                                                              
 • Ysgrifennu rhifau hyd at gan mil / Writing number to a hundred thousand                            
  • e.e. tri chant a phedwar mil saith cant dau ddeg tri     -       304 723                                                                                                         
 • Adolygu dulliau adio, tynnu, lluosi a rhannu (colofn a grid) / Revising addition, subtraction, multiplication and division methods (column and grid)                                                                                                                                                                                                                  
 • Lluosi a rhannu gyda 10,100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 100

Hanner Tymor Tachwedd a Rhagfyr / November and October Half Term

Yn ystod yr hanner tymor yma byddwn yn edrych ar / During this half term we will look at:

 

Arian / Money :

 • Byddwn yn defnyddio'n sgiliau rhif i ddatrys problemau arian. / Money - We will use our number skills to solve money problems.
 • Defnyddio adio colofn i gyfri gwerthoedd / Using column addition to add and subtract amounts
 • Lluosi gwerthoedd / Multiplying amounts

 

 

Amser /Time :

 • Darllen clociau / Reading clocks   
 • ar yr awr, hanner awr wedi, chwarter wedi, cyfri munudau'r cloc fesul 5 munud / on the hour, half past, quarter past, counting minutes at 5 minute intervals.

 

Top