Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Darllen gyda disgyblion Pontybrenin Primary School

Rydym wedi dechrau ymweliadau wythnosol gydag Ysgol Pontybrenin i gynorthwyo'u disgyblion nhw i ddarllen yn y Gymraeg.  Mae'r sesiwn wedi bod yn hynod lwyddianus gyda disgyblion y ddwy ysgol yn dweud eu bod wedi elwa o gynorthwyo plant eraill i ddarllen yn y Gymraeg ac yn y Saesneg.  Dosbarth Blwyddyn 5/6  sydd wedi bod yn darllen gyda ni ac rydym yn mynd draw i'w hysgol nhw y tro nesaf. 

We have started a weekly session with Pontybrenin Primary School where we assist the pupils of Pontybrenin with their Welsh reading.  Pontybrenin pupils are also keen to assist our class with their English reading.  This has so far been a success and the pupils are very enthusiastic about the arrangement with the Year 5/6 class and we look forward to visiting them next time.

Top