Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd - Literacy

Yma, cewch flas o'r math o waith llythrennedd rydym yn eu gwneud yn y dosbarth.

Here you will have a taste of the literacy work we do in class.

Meini Prawf Llwyddiant / Success Criteria

Dyma ni yn edrych ar esiampl o bosteri perswâd er mwyn ein helpu i greu meini prawf llwyddiant ar gyfer poster perswâd.

Here we are looking at an example of a persuasive posters in order to help us create a success criteria for a persuasive poster.

Casglu cyfystyron / Collecting synonyms

Dyma ni yn casglu cyfystyron yn defnyddio gwefan www.kidthesaurus.com. Llwyddom i gasglu llond llaw o eiriau a sawl gwefrair newydd!

Here we are collecting synonyms using the www.kidthesaurus.com website. We managed to collect a handful of words including a number of wow words!

 

Meini Prawf Llwyddiant / Success Criteria

Dyma ni yn edrych ar esiampl o adroddiad er mwyn ein helpu i greu meini prawf llwyddiant ar gyfer adroddiad.

Here we are looking at an example of a report in order to help us create a success criteria for a report.

Marcio testun / Text marking

Dyma ni yn marcio testun adroddiad. Rydym yn chwilio am elfenau o'r meini prawf llwyddiant o fewn esiampl o adroddiad gan ddefnyddio allwedd.

Here we are  text marking a report. We are looking for elements of the success criteria, colour coding it and creating a key.

Cronfa ddata Database

Dyma ni yn creu cronfa ddata o feini prawf llwyddiant adroddiad. Gwnaethom ddefnyddio meddalwedd J2data.

Here we are collecting data and creating a database using the success criteria of a report. We used the J2data software for this activity.

Casglu idiomau / Collecting idioms

Yr wythnos yma rydym ni wedi bod yn cynllunio ar gyfer ysgrifennu adroddiad ar greadur cynddeiriog. Fel rhan o'r broses rydym ni wedi bod yn casglu idiomau ar gyfer cyfoethogi ein hysgrifennu.

This week we have been planning our report about a wild creature. As part of the proses we have been collectong idioms which will help to enrich our writing. 

Top