Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol

Gwersi Addysg Gorfforol

Bydd angen dillad Addysg Gorfforol ar eich plentyn ar y diwrnodau canlynol:

Your child will need to bring a PE kit on the following days:

 

Dydd Llun / Monday

 

Dydd Mercher / Wednesday

Top