Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

Hanner Tymor - Mawrth/ Ebrill

Half Term - March/ April

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

During this half term we will be focusing on the following during our maths lessons:

 

 • Adlewyrchu siapau syml mewn llinell ddrych
 • Reflecting simple shapes in a mirror line
 • Cyfesurynnau
 • Co-ordinates
 • Onglau
 • Angles

Hanner Tymor - Ionawr/ Chwefror

Half Term - January/ February

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

During this half term we will be focusing on the following during our maths lessons:

 

 

 • Labelu Cloc
 • Labelling a Clock
 • Geirfa Amser (e.e Sawl munud sydd mewn awr, sawl awr sydd mewn dydd, a.y.y.b)
 • Time Vocabulary (e.g How many minutes are in an hour, hours in a day etc.)
 • Darllen cloc digidol ac analog
 • Reading a digital and analogue clock
 • Darllen cloc 24 awr a throsi (e.e 13:00 yw 1 o'r gloch yn y prynhawn)
 • Reading a 24 hour clock and convert (e.g 13:00 is 1 o clock in the afternoon)
 • Darllen amserlenni
 • Reading timetables
 • Cylchfaoedd amser
 • Time Zones
 • Siapau 2D
 • 2D Shapes
 • Siapau 3D
 • 3D shapes
 • Perimedr
 • Perimeter
 • Arwynebedd siap
 • Area of a shape

 

Hanner Tymor - Tachwedd/ Rhagfyr

Half Term - November/ December

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

During this half term we will be focusing on the following during our maths lessons:

 

 • Dysgu tablau hyd at 12 x 12
 • Learn times tables up to 12x12 
 • Lluosi Hir
 • Long Multiplication
 • Lluosi Grid
 • Grid Multiplication
 • Rhannu gyda 10, 100 a 1000
 • Dividing by 10, 100 and 1000
 • Rhannu gyda degolion
 • Dividing with decimals
 • Rhannu Hir
 • Long Division
 • Talgrynnu
 • Rounding up
 • Canolrif, Modd, Amrediad ac Amlder
 • Median, Mode, Range and Frequency
 • Rhifau Cysefin a Rhifau Sgwar
 • Prime and Square Numbers             

Hanner Tymor - Medi/ Hydref

Half Term - September/ October

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

During this half term we will be focusing on the following during our maths lessons:

 

 • Dysgu tablau hyd at 12 x 12
 • Learn times tables up to 12x12
 • Ysgrifennu rhifau hyd at filiwn
 • Writing number to a million 
 • Datrys ffracsiwn o rif
 • Finding the value of a fraction
 • Adolygu dulliau adio, tynnu, lluosi a rhannu (colofn a grid)
 • Revising addition, subtraction, multiplication and division methods (column and grid)        Lluosi a rhannu gyda 10,100 a 1000
 • Multiplying and dividing by 10, 100 and 100 
 • Lluosi Hir
 • Long Multiplication
 • Rhannu Hir
 • Long Division
 • Cymharu rhifau 1 a 2 lle degol
 • Comparing decimals   
 • Defnyddio modd a chymedr
 • Using mode and mean
 • Darganfod canolrif
 • Discovering the median
 • Gweithio mas amrediad
 • Working out range
 • Talgrynnu i'r 10, 100 a 1000 agosaf
 • Rounding to the nearest 10, 100 or 1000
Top