Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

During this half term we will be focusing on the following during our maths lessons:

 

 • Dysgu tablau hyd at 12 x 12
 • Learn times tables up to 12x12
 • Ysgrifennu rhifau hyd at filiwn
 • Writing number to a million 
 • Datrys ffracsiwn o rif
 • Finding the value of a fraction
 • Adolygu dulliau adio, tynnu, lluosi a rhannu (colofn a grid)
 • Revising addition, subtraction, multiplication and division methods (column and grid)                                     
 • Lluosi a rhannu gyda 10,100 a 1000
 • Multiplying and dividing by 10, 100 and 100     
 • Cymharu rhifau 1 a 2 lle degol
 • Comparing decimals   
 • Defnyddio modd a chymedr
 • Using mode and mean
Top