Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. Bydd cyfrifoldeb ar y disgybl i newid eu llyfrau pan fydd angen.

 

Each pupil has a reading book (Welsh and English) which they are expected to bring to school each day. We encourage pupils to read each evening to assist with reading and analytical skills. It is the pupil’s responsibility to change their books when needed. 

Top