Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Radio YGG Pontybrenin

Beth yw Radio Pontybrenin? / What is Radio Pontybrenin?

 

Radio Pontybrenin yw ein gorsaf radio ysgol ein hunain! Mae disgyblion Blwyddyn 6 yn defnyddio offer radio i greu a chynhyrchu sioeau radio. Rhoddir rheolaeth rydd i ddisgyblion ar ddyluniad eu sioeau radio, ond maent fel arfer yn cynnwys newyddion, cerddoriaeth, cyfweliadau, cwisiau, rhannu ysgrifennu a llawer mwy! Mae'r sioeau yn cael eu darlledu ar system sain yr ysgol amser cinio a'u cyhoeddi yma ar wefan ein hysgol.

Mae llawer o fanteision i radio ysgol gan gynnwys y cyfleoedd y mae’n eu rhoi i ddisgyblion i:

  • Ymarfer siarad a gwrando gwerthfawr mewn cyd-destun bywyd go iawn
  • Cymhwyso eu sgiliau ysgrifennu 
  • Deall fformat cyfryngau radio
  • Defnyddio technoleg recordio cerddoriaeth
  • Cael cipolwg ar yrfaoedd yn y cyfryngau

 

 

Radio Pontybrenin is our very own school radio station!  Year 6 pupils use the radio equipment to create and produce Radio shows.  Pupils are given free reign on the design of their radio shows, but they usually include news, music, interviews, quizzes, sharing of writing and much more! The shows are broadcasted on our school speaker system at lunch time and published here on our school website.

There are many benefits to school radio including the opportunities it gives pupils to:

  • Practice valuable speaking and listening in a real life context
  • Apply their writing skills
  • Understand the media format of radio
  • Use music recording technology
  • Have an insight into media careers

Ein Rhaglenni / Our Programmes

Rhaglen Rhif 4 (Golygwyd gan Steffan Crocker)

rhaglen rhif 3.mp3

Rhaglen rhif 2.mp3

Rhaglen rhif 1 2022-2023 1.mp3

Top