Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Oriel | Gallery

Diwrnod Shwmae Su'mae

- Shwmae Su'mae Day -

Shwmae!

Still image for this video

Arbrawf Gwyddoniaeth: Y Tywydd

- Science Investigation: The Weather -

Creu dol becso yn y Warchodfa

- Making a worry doll in the Nature Reserve -

Creu dol becso...

Still image for this video

 

Ymweld â Fferm Gymunedol Abertawe

- Visiting Swansea Community Farm -

Ymweliad i'r Fferm Gymunedol - Rhan 1 | Community Farm Visit - Part 1

Still image for this video

Ymweliad i'r Fferm Gymunedol - Rhan 2 | Community Farm Visit - Part 2

Still image for this video

Ymweliad i'r Fferm Gymunedol - Rhan 3 | Community Farm Visit - Part 3

Still image for this video

Ymweliad i'r Fferm Gymunedol - Rhan 4 | Community Farm Visit - Part 4

Still image for this video

Ymweliad i'r Fferm Gymunedol - Rhan 5 | Community Farm Visit - Part 5

Still image for this video

Taith Gerdded Noddedig

- Sponsored Walk -

Cyrraedd pen y daith... | Reaching the end...

Still image for this video

Creu cysgod yn y Warchodfa

- Creating a shelter in the Nature Reserve -

Gwrth-ddŵr neu beidio? | Waterproof or not?

Still image for this video

Diwrnod coch, gwyn a gwyrdd

- Red, white and green day -

Wythnos Gymraeg: Clocsffit gyda Tudur

- Welsh Week: Clocsffit with Tudur Phillips -

Clocsio | Clog Dancing

Still image for this video

Tudur yn clocsio | Tudur clog dancing

Still image for this video

Wythnos Gymraeg: Dysgu am Betty

- Welsh Week: Learning about Betty Campbell MBE  -

Wythnos Gymraeg: Celtiaid

- Welsh Week: Celts  -

Wythnos Gymraeg: Creu coron

- Welsh Week: Creating a crown  -

Wythnos Gymraeg: Logos a masgots

- Welsh Week: Logos and mascots  -

Logo Caerdydd - Aderyn glas | Cardiff Logo - Bluebird

Still image for this video

Wythnos Gymraeg: Blasu

- Welsh Week: Tasting  -

Wythnos Gymraeg: Orielodl

- Welsh Week: Orielodl  -

Wythnos Gymraeg: Gemau buarth

- Welsh Week: Playground games  -

Mister Broga

Still image for this video

Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd

- European Language Day  -

Helo Ewrop | Hello Europe

Still image for this video

Wythnos Ailgylchu: Archarwr Ailgylchu

- Recycling week: Recycling Superhero  -

Wythnos Ailgylchu: Adnabod symbolau

- Recycling week: Recognising symbols  -

Wythnos Ailgylchu: Didoli gwastraff

- Recycling week: Sorting waste  -

Diwrnod Owain Glyndwr

- Owain Glyndwr Day -

Sialens rhifedd yn y Warchodfa

- Numercy challenge in the Nature Reserve -

Meddwl am gwestiynau 'Cwmwl Cai'

- Thinking of 'Cwmwl Cai' questions -

Sialens prif lythrennau

- Capital letter challenge -

Sialens twr sbageti

- Spaghetti tower challenge -

Creu rhifau yn y Warchodfa

- Creating numbers in the Nature Reserve -

Dysgwyr Llwyddiannus 

- Successful Learners -

Hela am y geirfa | Hunting for the vocabulary

Still image for this video

Cyfeillgarwch | Friendship

Still image for this video

Cyfrifoldeb | Responsibility

Still image for this video

Dwyieithrwydd | Bilingualism

Still image for this video

Dyfalbarhau | Perserverance

Still image for this video

Gonestrwydd | Honesty

Still image for this video

Ymdrech | Effort

Still image for this video

Brwydr peli eira 

- Snowball fight -

Y Frwydr | The Fight

Still image for this video

Agor y peli eira | Opening the snowballs

Still image for this video

Sialens cadwyn papur 

- Paper chain challenge -

Ein Diwrnod Cyntaf | Our First Day