Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Oriel | Gallery

Ein Diwrnod Olaf

- Our Last Day - 

Arbrofi gyda dyfrliwiau

- Experimenting with water colours -

Robotiaid pin hollti

- Split pin Robots -

Mabolgampau 2022

- Sports Day 2022 -

Uchafbwyntiau'r Mabolgampau | Sports Day Highlights

Still image for this video

Gwyl Pelfasged yn LC2

- Basketball Festival in LC2 -

Sesiwn blasu tenis bwrdd

- Table tennis taster session -

Ymarfer sgiliau | Practising skills

Still image for this video

Sgwrs â Hannah o Inspiretec

- A chat with Hannah from Inspiretec -

Wythnos Bwyta'n Iach 2022

- Healthy Eating Week 2022 -

Olrhain dail yn y Warchodfa

- Tracing leaves in the Nature Reserve -

Dynol vs Naturiol yn y Warchodfa

- Man-made vs Natural in the Nature Reserve -

Creu dawns i'r 'Robot Song'

- Creating a dance for the Robot Song -

A collection of Robot Songs

Still image for this video

Dysgu am y Frenhines

- Learning about the Queen -

Ein Gwarchodwyr Coed

- Our Tree Guardians -

Gwarchodwyr Coed.mp4

Still image for this video

Ein hymweliad cyntaf i'r llyfrgell

- Our first visit to the library -

Hawl y mis: Erthygl 27

- Right of the month: Article 27 -

Gwyddoniaeth: Sut mae golau yn teithio

- Science: How does light travel -

Teimladau BSL

- Feelings in BSL (British Sign Language) -

Teimladau BSL | Feelings in BSL

Still image for this video

Ymddiriedolaeth Dallaglio Rugby Works

- Dallagio Rugby Works Session -

Gwarchodfa: Gem Cofio!

- Nature Reserve: Memory Game -

Gwarchodfa: Darganfod lindysyn

- Nature Reserve: Discovering a catepillar -

Gwyddoniaeth: Defnydd wrth-ddwr?

- Science: What material is water-proof? -

Gwyddoniaeth: Beth sydd yn y bocs?

- Science: What's in the box? -

Defnyddio cwmpawd yn yr awyr agored

- Using a compass in the open air -

Gweithdy Robotiaid gyda Technocamps

- Robotics Workshop with Technocamps -

Creu cwmpawd

- Making compasses -

Dysgu am Ddiwrnod y Ddaear 

- Learning about Earth Day -

Earth Day for Kids

Ein cardiau Pasg 

- Our Easter cards -