Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 - Mrs Edwards

Taith i weld Llwybr Y Gryffalo/ Trip to see The Gruffalo Trail

Tynnu / Subtracting

Adio / Adding

Adeiladu gwesty trychfilod / Building an insect hotel

Diwrnod Wcráin / Ukraine day

Ffurfio rhifau’n gywir / Forming numbers correctly

Diwrnod y Llyfr / World Book Day

Dathlu Dydd Gŵyl Ddewi / Celebrating St. David’s Day

Gwehyddu gwych! / Wonderful weaving!

Mesur / Measuring

Rhai o weithgareddau wythnos hon / Some of this week’s activities

Dathlu’r Urdd yn 100 oed!/ Celebrating the Urdd at 100 years old!

Joio yn y parti!/ Having fun in the party!

Still image for this video

Pawb yn dawnsio!/ Everyone dancing!

Still image for this video

Helfa Drysor ‘Y Gaeaf’/ ‘Winter’ Treasure Hunt

🔵🟩🔺Siapiau 2D!🔵🟩🔺2D shapes!🔵🟩🔺

🍃🍁🍃🍁Casglu dail yn y warchodfa natur🍁🍁Collecting leaves in the nature reserve🍁🍃🍁🍃

🐿🍁🍃🦔🌳Hwyl yr Hydref🌳Autumn fun🌳🦔🍃🍁🐿

🚶‍♀️🚶👣Taith gerdded noddedig👣👣👣Sponsored walk👣🚶🚶‍♀️

👣👣👣Cyrraedd yn ôl i’r ysgol-Da iawn Blwyddyn 1!👏👏👏Arriving back at school-Da iawn Blwyddyn 1!👣👣👣

Still image for this video

🎹🎵🎶Daeth Mrs Dando i ganu gyda in-O am sbri!🎵Mrs Dando came to sing with us-we had so much fun!🎶🎵🎹

Still image for this video
Top