Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 a 2

Pythefnos Masnach Deg (Fairtrade Fortnight)

Dysgu yn y Warchodfa (outdoor learning)

Garddio Gwych! Great Gardening!

Bocs bwyd di-wastraff.

Creu modelau jync a gwrthrych i'r siop chwarae rol./ Junk modelling and making an object for our role play shop area.

Masnach Deg Dosbarth Mrs Griffiths/ Fair Trade in Mrs Griffiths' class

Gweithgareddau Masnach Deg (fairtrade activities)

Dosbarth Mrs Griffiths yn tyfu a bwyta llysiau / Mrs Griffiths' class growing and eating vegetables.

Dathlu pythefnos Masnach Deg / Celebrating Fairtrade fortnight

Creu posteri i annog pawb i fod yn Eco-gyfeillgar/ Creating posters to encourage everyone to be Eco-friendly.

Ymweld a siop leol a dysgu am bwysigrwydd ail-gylchu/Visiting a local shop and learning about recycling.

Top