Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 a 2

Dysgu yn y Warchodfa (outdoor learning)

Dysgu yn y Warchodfa (outdoor learning) 1
Dysgu yn y Warchodfa (outdoor learning) 2
Dysgu yn y Warchodfa (outdoor learning) 3
Dysgu yn y Warchodfa (outdoor learning) 4

Garddio Gwych! Great Gardening!

Garddio Gwych! Great Gardening! 1

Bocs bwyd di-wastraff.

Bocs bwyd di-wastraff. 1
Bocs bwyd di-wastraff. 2
Bocs bwyd di-wastraff. 3
Bocs bwyd di-wastraff. 4
Picture 1
Picture 2

Creu modelau jync a gwrthrych i'r siop chwarae rol./ Junk modelling and making an object for our role play shop area.

Creu modelau jync a gwrthrych i'r siop chwarae rol./ Junk modelling and making an object for our role play shop area. 1

Masnach Deg Dosbarth Mrs Griffiths/ Fair Trade in Mrs Griffiths' class

Masnach Deg Dosbarth Mrs Griffiths/ Fair Trade in Mrs Griffiths' class 1
Masnach Deg Dosbarth Mrs Griffiths/ Fair Trade in Mrs Griffiths' class 2
Masnach Deg Dosbarth Mrs Griffiths/ Fair Trade in Mrs Griffiths' class 3

Gweithgareddau Masnach Deg (fairtrade activities)

Gweithgareddau Masnach Deg (fairtrade activities) 1
Gweithgareddau Masnach Deg (fairtrade activities) 2
Gweithgareddau Masnach Deg (fairtrade activities) 3
Picture 1
Picture 1
Picture 2

Dosbarth Mrs Griffiths yn tyfu a bwyta llysiau / Mrs Griffiths' class growing and eating vegetables.

Dosbarth Mrs Griffiths yn tyfu a bwyta llysiau / Mrs Griffiths' class growing and eating vegetables. 1
Picture 1
Picture 1
Picture 2

Dathlu pythefnos Masnach Deg / Celebrating Fairtrade fortnight

Dathlu pythefnos Masnach Deg / Celebrating Fairtrade fortnight 1
Dathlu pythefnos Masnach Deg / Celebrating Fairtrade fortnight 2
Dathlu pythefnos Masnach Deg / Celebrating Fairtrade fortnight 3
Dathlu pythefnos Masnach Deg / Celebrating Fairtrade fortnight 4

Creu posteri i annog pawb i fod yn Eco-gyfeillgar/ Creating posters to encourage everyone to be Eco-friendly.

Creu posteri i annog pawb i fod yn Eco-gyfeillgar/ Creating posters to encourage everyone to be Eco-friendly. 1

Ymweld a siop leol a dysgu am bwysigrwydd ail-gylchu/Visiting a local shop and learning about recycling.

Ymweld a siop leol a dysgu am bwysigrwydd ail-gylchu/Visiting a local shop and learning about recycling. 1
Ymweld a siop leol a dysgu am bwysigrwydd ail-gylchu/Visiting a local shop and learning about recycling. 2
Top