Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 - Miss White

                       

Hwyl Fawr Blwyddyn 1! Mae wedi bod yn bleser eich addysgu dros y ddwy flynedd diwethaf. Mae pob un ohonoch yn ARBENNIG!!!!! It has been a pleasure teaching you all over the past 2 years. Each and every one of you are WONDERFUL!!!!! Pob lwc ym Mlwyddyn 2😊

A94B6EDE-37C8-450E-A43E-BCA24CE492D3.MOV

Still image for this video

Ein taith i’r ‘Gruffalo Trail’. O am sbri! We had so much fun on our school trip!

Mabolgampau Blwyddyn 1!🎾 Blwyddyn 1 Sports Day!🎾

Ein Bonedau Pasg! WAW!!!! Am ymdrech arbennig!🐥 Our Easter Bonnets! WAW!!!! What an amazing effort from everyone!🐥

Onesie Wednesday! Codi ymwybyddiaeth o Awtistiaeth. Raising awareness of Autism.

Gweithgareddau Addysg Gorfforol tu-allan⚽️🏏⚽️🏏 Outdoor Physical Education Activities⚽️🏏⚽️🏏

Dathlu Diwrnod Syndrom Downs! Achos sydd yn bwysig iawn i ni💙💛 Celebrating World Downs Syndrome Day! Something that is very close to our hearts💙💛

Naid Noddedig! Sponsored Bounce!