Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Themau/ Topic

Ein thema am dymor yr Hydref yw 'Ein Byd Rhyfeddol'. Mae croeso i chi rannu unrhyw wybodaeth neu adnoddau am y thema gyda'r dosbarth. Bydd ymweliadau neu ymwelwyr, sy’n ymwneud a’r thema yn cymryd lle pob hanner tymor. Byddwn yn gwneud ‘Thema bach’ yn achlysurol yn ystod y flwyddyn er mwyn dathlu digwyddiadau amrywiol. Mynnwch ar unrhyw gyfleoedd i ymgymryd mewn profiadau ymarferol i ddysgu am y thema.

 

Our theme for the Autumn term is 'Our Incredible World'. You are welcome to share any information or resources about the theme with the class. We will arrange excursions or visiting speakers associated with the theme each term. We will also be doing a ‘Mini theme’ at various times throughout the year to celebrate different events. Please take advantage of any practical opportunities to explore the theme.

Mae Elin a Phoebe wedi cyfieithu cân y cyfandiroedd!

Still image for this video

Dyma ni yn dysgu am gyfandiroedd y byd. We have been learning about the continents.

Top