Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Pitran, Patran yn y Pyllau ~ Pitter Patter in the Rain

Pitran, Patran yn y Pyllau

Pitran, Patran yn y Pyllau 1
Pitran, Patran yn y Pyllau 2
Pitran, Patran yn y Pyllau 3
Pitran, Patran yn y Pyllau 4
Pitran, Patran yn y Pyllau 5
Pitran, Patran yn y Pyllau 6
Pitran, Patran yn y Pyllau 7
Pitran, Patran yn y Pyllau 8
Pitran, Patran yn y Pyllau 9

Wythnos Ysgolion Iach-Brwsio dannedd fel rhan o'r thema 'Hylendid y ceg'. Healthy Schools Week-Brushing our teeth as part of our 'Hygiene of the mouth' theme.

Wythnos Ysgolion Iach-Brwsio dannedd fel rhan o'r thema 'Hylendid y ceg'. Healthy Schools Week-Brushing our teeth as part of our 'Hygiene of the mouth' theme. 1
Wythnos Ysgolion Iach-Brwsio dannedd fel rhan o'r thema 'Hylendid y ceg'. Healthy Schools Week-Brushing our teeth as part of our 'Hygiene of the mouth' theme. 2
Wythnos Ysgolion Iach-Brwsio dannedd fel rhan o'r thema 'Hylendid y ceg'. Healthy Schools Week-Brushing our teeth as part of our 'Hygiene of the mouth' theme. 3

Rydym yn defyddio dลตr i ymolchi yn y bath. Daeth Babi Myles i gael bath yn ein dosbarth! We use water to wash in the bath. Baby Myles came to have a bath in our class!

Rydym yn defyddio dลตr i ymolchi yn y bath. Daeth Babi Myles i gael bath yn ein dosbarth! We use water to wash in the bath. Baby Myles came to have a bath in our class! 1

Sblish! Sblash! Golchi doliau yn y bath! Washing dolls in the bath!

Sblish! Sblash! Golchi doliau yn y bath! Washing dolls in the bath! 1

Hwyl a sbri yn chwarae rรดl yn y 'Goedwig Law'. Lots of fun role-playing in the 'Rainfforest'.

Hwyl a sbri yn chwarae rรดl yn y 'Goedwig Law'. Lots of fun role-playing in the 'Rainfforest'. 1
Top