Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Pitran, Patran yn y Pyllau ~ Pitter Patter in the Rain

Pitran, Patran yn y Pyllau

Wythnos Ysgolion Iach-Brwsio dannedd fel rhan o'r thema 'Hylendid y ceg'. Healthy Schools Week-Brushing our teeth as part of our 'Hygiene of the mouth' theme.

Rydym yn defyddio dŵr i ymolchi yn y bath. Daeth Babi Myles i gael bath yn ein dosbarth! We use water to wash in the bath. Baby Myles came to have a bath in our class!

Sblish! Sblash! Golchi doliau yn y bath! Washing dolls in the bath!

Hwyl a sbri yn chwarae rôl yn y 'Goedwig Law'. Lots of fun role-playing in the 'Rainfforest'.

Top