Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Pontio / Transition to Year 7

Taflenni Gwybodaeth a Meddygol ar gyfer Llangrannog  / Information and Medical forms for Llangrannog

Miss Sullivan o Ysgol Gyfun Gwyr yn trafod pontio i flwyddyn 7 a Llangrannog gyda disgyblion blwyddyn 6 / Miss Sullivan from Ysgol Gyfun Gwyr discussing the transition to Year 7 and Llangrannog.

Top