Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1

Croeso i Dudalen Blwyddyn 1 / Welcome to Year 1's Page

Gwybodaeth / Information

Sêr yr wythnos- Dosbarth Miss Bowen

Ein thema'r hanner tymor yma yw- Gwingo ac ymlusgo

Cylch bywyd Pili-Pala

Mabolgampau 2014

Ein thema'r hanner tymor yma yw 'Enfys trydan'.

Mwynhau diwrnod Yr Enfys!

Blwyddyn 5 a Blwyddyn 1 yn cyd-weithio 

 

Tra'n astudio 'Enfys Trydan', roedd Blwyddyn 5 yn astudio 'Robotiaid'. Fel rhan o'r themau, edrychom ar sut i oleuo bwlb gan ddefnyddio cylched trydan. Daeth dosbarth Miss Hopton draw i ddangos i ni sut roeddent wedi cynnwys cylchedau trydan yn eu robotiaid. Cawsom gyfle i weld beth oedd yn goleuo yn eu robotiaid! Diolch Blwyddyn 5!

 

 

Cymysgu lliwiau

Cysgodion

 

Dyma ni yn arbrofi gyda chysgodion ar iard yr ysgol. Aethom allan yn y bore i arsylwi ar ein cysgodion ac eto yn y prynhawn. Roedd ein cysgodion wedi newid lleoliad erbyn y prynhawn!

Pasg hapus!

Y Gwanwyn

Fel rhan o astudio’r Gwanwyn, rydym wedi bod yn dysgu am gylch bywyd broga a chawsom gyfle i weld penbyliaid.

Gweithdy drymiau

Coginio crempogau! 4.3.14

Gweithgareddau Masnach Deg

Ein thema'r hanner tymor yma yw- Carnifal!

Mwynhau yr awyr iach drwy ddefnyddio'r parasiwt!

Fel rhan o'n thema Ditectif Leol, rydym wedi bod yn astudio 'Dyddiadur Kabo' gan gymharu Botswana a Chymru. 

Fel tasg Gwaith Cartref, roedd yn rhaid i'r plant greu model 3D o eu tai. Fel y gwelir mae'r plant wedi bod yn brysur iawn!

Ymweld â Llyfrgell Gorseinon.

 

Aethom i Lyfrgell Gorseinon fel rhan o’n thema ‘Ditectif Leol’. Cafodd y plant gyfle i gwestiynu’r llyfrgellydd ac i weld pa lyfrau oedd ar gael.

Tymor Y Gaeaf. Ein thema- Cofiwch cofiwch

Ymweld ag Orsaf Dan Treforys 

Top