Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cysylltiadau defnyddiol / Useful Links

Rhifedd / Numeracy
Llythrennedd /Literacy
Cyffredinol / General

Appiau / Apps

 • PicCollage;
 • Chatterpix;
 • Morfo;
 • Top Trump It;
 • Stop Motion Studio;
 • Google Earth;
 • Kahoot;
 • ScratchJr;
 • Book Creator;
 • Puppet Pals 2;
 • Animation Kit;
 • Minecraft for Education;
 • We Do (Lego);
 • Garage Band;
 • Veescope;
 • Do Ink;
 • iMovie.
Top