Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Argae / Dam

Y cynllun oedd gan Gyngor Abertawe oedd i adeiladu argae ar draws un o'r ffermydd yn Llangyndeyrn. Penderfyniad y plant oedd ceisio creu eu hargaeau eu hunain gan ddefnyddio ffoil fel yr afon a chasglu deunyddiau naturiol i greu'r argae. Llwyddodd rhai grwpiau i greu argae gweithredol, a gyda rhai grwpiau y byddai rhywfaint o ddŵr yn llifo trwy dyllau yn yr argae. Cawsant brynhawn gwych yn creu'r rhain.

 

The plan from Swansea Council was to build a dam across one of the farms in Llangyndeyrn. It was the children's decision to try and create their own dams using foil as the river and collecting natural materials to create the dam. Some groups succeeded to create a working dam, other groups found that some water would seep through holes in the dam. They had a great afternoon creating these.

1

Still image for this video

2

Still image for this video

3

Still image for this video

4

Still image for this video

5

Still image for this video

6

Still image for this video
Top