Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwefannau defnyddiol / Useful websites

Rhifedd / Numeracy

Llythrennedd / Literacy

Adnoddau Cymraeg / Welsh resources

Adnoddau Saesneg / English resources 
Phonics
Reading
Ieithoedd / Languages

Appiau / Apps

    

 • PicCollage;
 • Chatterpix;
 • Morfo;
 • Top Trump It;
 • Stop Motion Studio;
 • Google Earth;
 • Kahoot;
 • ScratchJr;
 • Book Creator;
 • Puppet Pals 2;
 • Animation Kit;
 • Minecraft for Education;
 • We Do (Lego);
 • Garage Band;
 • Veescope;
 • Do Ink;
 • iMovie;
 • Borrow Box.
Dyniaethau / Humanities
Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology
Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing
Cyffredinol / General
Top