Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema / Theme

Mae ein thema yr hanner tymor hwn wedi’i seilio ar ein nofel dosbarth; ‘The Worry Website’ gan Jacqueline Wilson.  

Our theme this term is based on our class novel ‘The Worry Website’ by Jacqueline Wilson. 

 

Am fwy o wybodaeth am yr awdures a'i llyfrau, ewch i'r wefan isod. 

For more information about the author and her books, take a look at the website below.

Top