Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

Dyma rhai adnoddau i gynorthwyo eich plentyn wrth eu gwaith rhifedd.  

Here are some guidance images to assist your child with their numeracy work.

Sgwar 100 / 100 Square

Image result for hundred square

Grid Lluosi / Multiplication Grid

Image result for multiplication grid

Llinell rhif gan gynnwys rhifau negyddol 

Number lines to include negative numbers.

Related image

Siapau 2D / 2D shapes

 

 

 

Onglau a Siapau 3D/ Angles and 3D Shapes

 

Mesuriadau / Measurements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffracsiynau / Fractions 

 

Top