Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2 - Mrs Griffiths

Croeso!      

Blwyddyn 2   Dosbarth Mrs Griffiths    2021-2022

Welcome!

Year 2      Mrs Griffiths' class     2021-2022

Blwyddyn 2 / Year 2

Pobi bara. Stori'r Iar Fach Goch. / Baking bread. The Little Red Hen story.

Taith gerdded noddedig. / Sponsored walk

Wythnos Gymraeg ( Welsh week)

Ymchwilio i siapiau 2D a 3D

Wythnos ailgylchu/ Recycling week.

Dydd Owain Glyndŵr / Owain Glyndŵr day

Dysgu cyd-chwarae’n ddiogel gan ystyried eraill. Am sbri! / Learning to play together safely and with regard for others. Great fun!

Top