Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymweliadau / Visits

Yn anffodus, ni chymerwyd llawer o luniau o'n taith i Gilfynydd gan fod y tywydd yn erchyll. Roeddem dal wedi dysgu llawer ac wedi mwynhau ein hymweliad./ Unfortunately, not many pictures were taken of our trip to Cilfynydd as the weather was atrocious. We still learnt a lot and enjoyed our visit.

Top