Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ein Horiel | Our Gallery

Cystadleuaeth Bl.4 Criced yr Urdd

- Year 4 Urdd Cricket Competition -

Paratoi ein vlog i hyrwyddo defnyddio'r Warchodfa

- Preparing our vlog to promote using the Nature Reserve -

Dysgu am berimedr

- Learning about perimeter -

Ymweliad i'r llyfrgell 

- Visit to the library -

Tynnu 'headshots' yn y Warchodfa

- Taking headshots in the Nature Reserve -

Ennill tlws presenoldeb dosbarth CA2: 12.5.2023

- Winning the KS2 class attendance trophy: 12.5.2023 -

Dathlu llwyddiant Eisteddfod yr Urdd Rhanbarthol

- Celebrating success at the Regional Urdd Eisteddfod -

Ymweliad '1Miliwn'

- '1Miliwn' visit -

Troelli'r troellwr! | Spinning the wheel

Still image for this video

'Headshot' yn y Warchodfa

- Headshots in the Nature Reserve -

'Headshot' o'r Brenin

- Headshots of the King -

Dathlu diwrnod Star Wars

- Celebrating Star Wars Day: May the 4th be with you -

Dylunio coron â siapiau 2D a 3D

- Designing a crown using 2D and 3D shapes -

Paratoi am y Coroni yn y Warchodfa

- Preparing for the Coronation in the Nature Reserve -

Jambori gyda Martyn Geraint

- Jamboree with Martyn Geraint -

Ein taith i Arena Abertawe

- Our trip to Swansea Arena -

Golau yn diffodd yn yr Arena | Lights going out in the Arena

Still image for this video

Profi'r acwsteg | Testing the acoustics

Still image for this video

Enillwyr y gystadleuaeth poteli llaeth

- Milk bottle competition winners -

Diwrnod y Ddaear: Plannu

- Earth Day: Planting -

Casglu syniadau am ein thema newydd

- Collecting ideas for our new theme -

Siapiau cymesur gymnasteg

- Symmetrical gymnastics shapes -

Arddangos y siapiau | Showcasing the shapes

Still image for this video

Mynegi barn am y siapiau cymesur

Expressing opinion about the symmetrical shapes

Creu siapiau 3D yn y Warchodfa

- Creating 3D shapes in the Nature Reserve -

Efelychu gwaith Paul Klee

- Emulating the work of Paul Klee -

 

Ein bonedau Pasg

- Our Easter bonnets -

Ein cardiau Pasg

- Our Easter cards -

Helfa Mathemateg Pasg

- Easter Maths Hunt -

Creu llinell amser drama Shakespeare

- Creating a timeline of Shakespeare's plays -

Codio drysfa ar Scratch

- Coding a maze on Scratch -

Creu drysfa magnetig

- Creating a magnetic maze -

Creu gêm ar gyfer Harri'r VIII yn y Warchodfa

- Creating a game for Henry VIII in the Nature Reserve -

Gêm Elin, Elvie, Florence a Ffion

Still image for this video

Gêm Elliot, Harvey, Ifan ac Olli

Still image for this video

Cerddoriaeth: Gwers cyntaf ar yr ukulele

- Music: First lesson on the ukulele -

Chwarae'r ukulele | Playing the ukulele

Still image for this video

Gwyddoniaeth: Geirfa grymoedd

- Science: Extending our forces vocabulary -

Geirfa Grymoedd BLS | BSL Forces Vocabulary

Still image for this video

Chwarae'r glockenspiel

- Playing the glockenspiel -

Chwarae 'Mary had a little lamb' | Playing 'Mary had a little lamb'

Still image for this video

Pythefnos Masnach Deg: Helfa

- Fairtrade Fortnight: Scavenger Hunt -

Gwyddoniaeth: Chwilio am wybodaeth am grymoedd

- Science: Searching for information on forces -

Mwynhau diwrnod o eira!

- Enjoying a day of snow! -

Diwrnod Rhyngwladol y Merched: Gwragedd Harri VIII

- International Womens Day: Learning about Henry VIII's wives -

Dathlu Diwrnod y Llyfr 2023

- Celebrating World Book Day 2023 -