Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ein Horiel | Our Gallery

Parti Dathlu 70

- Celebrating 70 party -

Trip Blwyddyn 5 i Gaerdydd

- Year 5's trip to Cardiff -

Gweithdy Cerddoriaeth Cymraeg gydag Ynni Da

- Welsh Music Workshop with Ynni Da -

Gweithdy Cerddoriaeth | Music Workshop

Still image for this video

Creu band yn y Warchodfa

- Creating a band in the Nature Reserve -

Band Amelia, Macie, Eva a Conor

Still image for this video

Band Olli, Elliot a Will

Still image for this video

Band Elin, Elvie, Ffion a Florence

Still image for this video

Band Rhys a George

Still image for this video

Band Lola, Max W, Molly a Robyn

Still image for this video

Efelychu gwaith Ruth Jên

- Emulating the work of Ruth Jên -

Gig yr Urdd

- The Urdd's Gig -

Rownd Derfynol Bl.4 Criced yr Urdd

- Final Round Year 4 Cricket of the Urdd -

Mabolgampau 2023

- 2023 Sports Day -

Ein hanimeiddiadau

- Our animations -

Fideo 1

Still image for this video

Fideo 2

Still image for this video

Fideo 3

Still image for this video

Fideo 4

Still image for this video

Fideo 5

Still image for this video

Fideo 6

Still image for this video

Fideo 7

Still image for this video

Abertawe a'r môr

- Swansea and the Sea -

Cystadleuaeth Bl.4 Criced yr Urdd

- Year 4 Urdd Cricket Competition -

Paratoi ein vlog i hyrwyddo defnyddio'r Warchodfa

- Preparing our vlog to promote using the Nature Reserve -

Her Enwau

- Noun Challenge -

Dysgu am berimedr

- Learning about perimeter -

Ymweliad i'r llyfrgell 

- Visit to the library -

Tynnu 'headshots' yn y Warchodfa

- Taking headshots in the Nature Reserve -

Ennill tlws presenoldeb dosbarth CA2: 12.5.2023

- Winning the KS2 class attendance trophy: 12.5.2023 -

Dathlu llwyddiant Eisteddfod yr Urdd Rhanbarthol

- Celebrating success at the Regional Urdd Eisteddfod -

Ymweliad '1Miliwn'

- '1Miliwn' visit -

Troelli'r troellwr! | Spinning the wheel

Still image for this video

'Headshot' yn y Warchodfa

- Headshots in the Nature Reserve -

'Headshot' o'r Brenin

- Headshots of the King -

Dathlu diwrnod Star Wars

- Celebrating Star Wars Day: May the 4th be with you -

Dylunio coron â siapiau 2D a 3D

- Designing a crown using 2D and 3D shapes -

Paratoi am y Coroni yn y Warchodfa

- Preparing for the Coronation in the Nature Reserve -

Jambori gyda Martyn Geraint

- Jamboree with Martyn Geraint -

Ein taith i Arena Abertawe

- Our trip to Swansea Arena -

Golau yn diffodd yn yr Arena | Lights going out in the Arena

Still image for this video

Profi'r acwsteg | Testing the acoustics

Still image for this video

Enillwyr y gystadleuaeth poteli llaeth

- Milk bottle competition winners -

Diwrnod y Ddaear: Plannu

- Earth Day: Planting -

Casglu syniadau am ein thema newydd

- Collecting ideas for our new theme -

Siapiau cymesur gymnasteg

- Symmetrical gymnastics shapes -

Arddangos y siapiau | Showcasing the shapes

Still image for this video

Mynegi barn am y siapiau cymesur

Expressing opinion about the symmetrical shapes

Creu siapiau 3D yn y Warchodfa

- Creating 3D shapes in the Nature Reserve -

Efelychu gwaith Paul Klee

- Emulating the work of Paul Klee -

 

Ein bonedau Pasg

- Our Easter bonnets -

Ein cardiau Pasg

- Our Easter cards -