Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ein Horiel | Our Gallery

BSL: Geirfa'r Nadolig

- BSL: Christmas Vocabulary -

BSL - Robyn a Max

Still image for this video

BSL Florence ac Elvie

Still image for this video

Mesur yn y Warchodfa Natur

- Measuring in the Nature Reserve -

Diwrnod Plant Mewn Angen

- Children in Need Day -

Dylunio pyjamas i Pudsey | Designing pyjamas for Pudsey

Still image for this video

Wythnos Gwrthfwlian: Datganiadau positif

- Anti-bullying week: Positive affirmations -

Trip Bl.5 i'r amgueddfa

- Year 5 trip to the museum -

Pythefnos Cwpan y Byd: UDA

- World Cup Fortnight: USA -

 

Creu Cronfa ddata o'r taleithiau

Creating a database of states

Creu Flipgrid: Saesneg UDA vs Saesneg DU

Creating a Flipgrid: American English vs British English

Dydd y Cofio 2022

- Remembrance Day 2022 -

Yma o Hyd

Still image for this video

Ennill tlws presenoldeb dosbarth CA2

- Winning the KS2 class attendance trophy  -

Monoprintio gyda dail

- Monoprinting with leaves -

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

- Fantastic Fire 🔥 Swansea Science Festival -

Arbrawf gyda sŵn | Experiment with sound

Still image for this video

Dangos y cerdyn coch i hiliaeth

- Show racism the red card -

Dangos y carden coch i hiliaeth

Still image for this video

Gweithgareddau hanes pobl duon

- Black history month activities -

Lloches i Harriet Tubman

- A shelter for Harriet Tubman -

Timelapse Elvie, Leila, Elin, Florence a Ffion

Still image for this video

Gweithio gyda arian

- Working with money -

Creu cyfuchlin dail yn y Warchodfa Natur

- Creating leaf contours in the Nature Reserve -

Diwrnod Shwmae Su'mae

- Shwmae Su'mae Day -

Fideo Amelia, Robyn, Molly, Will a Ffion

Still image for this video

Fideo Bella, Cerys, Elliot, Max L, Elvie ac Ifan

Still image for this video

Fideo Elan, Jac, Jacob, Conor, Seth a Summer

Still image for this video

Fideo Tafis, Gethan, Elin, Macie a Max W

Still image for this video

Fideo Harvey, Florence, Eva, Olli, Rhys a Lukas

Still image for this video

Creu gwŷdd

- Creating a loom -

Chwilio am ddail diddorol yn y Warchodfa Natur

- Looking for interesting leaves in the Nature Reserve -

Taith gerdded noddedig

- Sponsored walk -

Ein ffilmiau am ein daith o gwmpas Gorseinon

- Our films about our journey around Gorseinon -

gan Ifan, Molly, Elvie, Ffion, Jacob a Gethin

Still image for this video

gan Jac, Elliot, Olli, Will, Rhys a George

Still image for this video

gan Amelia, Robyn, Max W, Eva, Macie a Conor

Still image for this video

gan Summer, Elin, Florence, Layla, Bella a Cerys

Still image for this video

gan Seth, Elan, Max, Harvey, Tafis a Lukas

Still image for this video

Golygu ein ffilm am y daith o gwmpas Gorseinon

- Editing our film about our journey around Gorseinon -

Dysgu sut i wehyddu gyda gwlan

- Learning to weave with wool -

Ymlacio wrth ddarllen yn y Warchodfa Natur

- Relaxing while reading in the Nature Reserve -

Ymweld â'r llyfrgell

- Visiting the library -

Taith o gwmpas Gorseinon

- A journey around Gorseinon -

Etholiad Cyngor Ysgol, Pwyllgor Eco a Pwyllgor Lles

- School Council, Eco Committee and Welfare Committee Election Day -

Dysgu sut i wehyddu gyda phapur

- Learning to weave with paper -

Gwerth lle: Defnyddio symbolau anhafaledd

- Place value: Using > = < -

Diwrnod Owain Glyndwr

- Owain Glyndwr Day -

Gwerth lle: Dosrannu

- Place value: Partitioning -

Diwrnod Roald Dahl: Didoli ffeithiau

- Roald Dahl Day: Sorting facts -

Cydweithio i gyrraedd 100

- Reaching 100 challenge -

Meddwl am reolau'r dosbarth

- Creating the class rules -

Amdanaf i: Creu cerflun

- All about me: Creating a statue -

Amdanaf i: Brwydr peli eira

- All about me: Snowball fight -

Y frwydr | The battle

Still image for this video

Ein diwrnod cyntaf

- Our first day -