Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol / Physical Education

Bydd gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a phob yn ail dydd Iau.

Gwisg Addysg Gorfforol (Esgidiau ymarfer, byrion, crys-T a thracwisg).

Rydym yn annog disgyblion i newid eu gwisg ar ddechrau ac ar ddiwedd gwersi.

 

Physical Education lessons will be on a Monday and every other Thursday..

Physical Education kit (Trainers, shorts, T-shirt and track suit).

We encourage pupils to change into their P.E. kit at the beginning of the lesson and change back into school uniform at the end of the lesson. 

Top