Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ar lan y môr / Beside the Seaside

☀️🍦🏄🏼‍♂️🕶🧴Ar lan y Môr🏖☀️🍦🏄🏼‍♂️🕶🧴

Cliciwch isod i ddilyn rhai gweithgareddau hyfryd 'Ar lan y Môr' ar HWB.

Please click below to follow some lovely 'Ar lan y Môr' activities on HWB.

Helfa ar y traeth - Beach hunt

Gweithgareddau Mathemateg - Maths Activities

Mi welaf i gyda fy llygad bach i - I spy with my little eye

Golygfa Ar Lan y Môr - Seaside Scene

Ardal Chwarae Rôl - Role Play Area

Siop Cofroddion - Souvenier Shop 

Beth am gael o hwyl yn gwneud siop cofroddion ar lan y môr. Dewch o hyd i rai eitemau sy'n gysylltiedig â'r traeth a gwnewch neu argraffwch  labeli ar gyfer eich siop. Dyma rai pethau y gallech chi eu hargraffu i addurno'ch siop.

Why not have some fun making a Seaside souvenir shop. Find some beach related items and make or print some labels for your shop. Here are some things you could print out to decorate your shop. 

Llandudno 

Cyflwyniad ar dref glan môr Llandudno yng Ngogledd Cymru.

A presentation on the seaside town of Llandudno in North Wales.

O Dan y Môr - Under the Sea

Gêm powerpoint 'Pwy ydw i?' yn edrych ar y gwahanol greaduriaid sy'n byw o dan y môr.

A powerpoint game 'Who am I?' looking at the different creatures that live under the sea.

Top