Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gourmet Byd Eang - Global Gourmet

Yn ystod y tymor rydym ni wedi bod yn dysgu mwy am fflapjacs. I ddechrau, gwnaethom flasu 5 math wahanol o fflapjacs. Dyma enghraifft o'r data llwyddom i gasglu.

During the term we have been learning more about flapjacks. Initially we tasted 5 types of flapjacks. Here is an example of the data we compiled.

 

Ynhellach, rydym ni wedi bod yn cogninio fflapjacs. Dyma luniau ohonom yn paratoi y fflapjacs.

Also, we have been cooking some flapjacks. Here are some photos from the process.

Er mwyn storio'r fflapjacs gwnaethom gynllunio, dylunio a chreu bocsys 3-D lliwgar a deniadol. Gwnaethom gynnwys tablau maeth, lliwiau llachar, codau bar, enwau gwreiddiol, gwybodaeth allweddol, a.y.b. er mwyn creu bocs dilys ac apelgar.

In order to store the flapjacks we planned, designed and created colourful and attractive  3-D boxes. We included nutrition  tables, bright colours, bar codes, original names, key information, etc. in order to create  authentic and appealing boxes.

Top