Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blasus - Scrumptious

Gweithgareddau Syrpreis Handa - Handa's Surprise Activities

Coginio a blasu uwd - Cooking and tasting porridge 🍴🍲

Pwyso ffrwythau a Llysiau - Weighing fruit and vegetables 🍎🍊🍌🍓🍅🍐🍌

Dosbarthu bwydydd- Sorting foods.

Dysgu am fwydydd iach/dim yn iach trwy chwarae Bingo! - Learning about healthy/unhealthy foods through playing Bingo!

Top