Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwybodaeth / Information

Medi / September

 

19/9/2016 - Noson Agored - Open Evening

 

20/9/2016 - Perfformiad Theatr mewn Addysg / Theatre in Education Performance

 

21/9/2016 - Diwrnod Etholiadau Cyngor Ysgol, Pwyllgor Eco a Phwyllgor Lles / School Council, Eco Committee and Welfare Committee Election Day

 

28/9/2016 - Ffotograffau Ysgol / School Photographs 

 

30/9/2016 - Bore Coffi Macmillan / Macmillan Coffee Morning

 

Hydref / October

 

1/10/2016 - Cynnal a Chadw 10yb - 1yp / Maintenance Morning 10am - 1pm

 

19/10/2016 - Gwasanaeth Cynhaeaf Blwyddyn 3 a 4 Eglwys Santes Catrin 1:30yh a 5:30yh /

Year 3 and 4 Harvest Service St Catherine's Curch 1:30 pm and 5:30pm

 

24/10/2016 - 28/10/2016 - Hanner Tymor / Half Term

 

Tachwedd / November

 

1/10/2016, 3/10/2016 a 7/10/2016 - Noson Rieni / Parents Evening

 

18/11/2016 - Plant mewn Angen / Children in Need

 

29/11/2016 - Ffair Nadolig Canolfan Gorseinon 5yh i 7yh /

Christmas Fete Gorseinon Centre 5pm - 7pm

 

Rhagfyr / December

 

7/12/2016 - Gwasanaeth NSPCC / NSPCC Assembly 

 

13/12/2016 - Canu carolau o amgylch y goeden Nadolig /

Carol singing around the Christmas tree

 

16/12/2016 - Diwedd Tymor / End of Term

 

Ionawr / January

 

3/1/2017 - Dechrau Tymor Y Gwanwyn / Spring Term Begins

 

21/1/2017 - Gala Nofio Cenedlaethol Yr Urdd / The Urdd National Swimming Gala

 

25/2/2017 - Disgo Santes Dwynwen (Neuadd yr ysgol) / Saint Dwynwen's Disco (School Hall)

 

27/1/2017 - Ymweliad i Lyfrgell Gorseinon - Visit to Gorseinon Library

 

Chwefror / February

 

2/2/2017 - Diwrnod Dathlu Gwaith Blwyddyn 4 (9yb - 11yb a 1yh - 3yh) /

Celebration of Pupil's work Year 4 (9am - 11am and 1pm - 3pm)

 

3/2/2017 - Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd (Dathlu'r Urdd) /

Red, Green and White day (Celebration of the Urdd)

 

6/2/2017 - Ymweliad Addysgiadol i Sain Ffagan / Educational visit to St Fagan's

 

7/2/2017 - Diwrnod Diogelwch ar y We /

E-Safety Day

 

17/2/2017 - Ymweliad i Lyfrgell Gorseinon /

Visit to Gorseinon Library

 

20/2/2017 - 24/2/2017 Gwyliau Hanner Tymmor/ Half Term Holidays

 

Mawrth / March

 

1/3/2017 - Dydd Gwyl Dewi / St David's Day

 

2/3/2017 - Diwrnod y Llyfr / World Book Day

 

7/3/2017, 8/3/2017, 9/3/2017 - Noson Rieni / Parents Evening

 

13/3/2017 - Ymweliad PC Bowen (Diogelwch ar y We) /

PC Bowen's visit (Internet Safety)

 

21/3/2017 - Diwrnod Sanau Gwirion / Odd Socks Day

 

24/3/2017 - Diwrnod Trwynau Coch / Red Nose Day

 

Ebrill / April

 

6/4/2017 - Noson agored Llythrennedd a Rhifedd 5:30 yh /

Literacy and Numeracy Open Evening 5:30pm

 

7/4/2017 - Diwedd Tymor / End of Term

 

24/4/2017 - Dechrau Tymor Yr Haf / Beginning of Summer Term

 

27/4/2017 - Gwyl Pel-fasged Blwyddyn 4 / Year 4 Basketball Festival


Mai / May

 

11/5/2017 - Ymarferion Mabolgampau Blwyddyn 3 a 4 (Trac Athletau Heol Ashleigh) /

Sports Day Practice Year 3 and 4 (Ashleigh Road Athletics Track)

 

15/5/2017 - Diwrnod HMS / INSET Day

 

29/5/2017 - 2/6/2017 Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holidays

 

Mehefin / June

 

6/6/2017 - Mabolgampau'r Adran Iau (Trac Athletau Heol Ashleigh) /
Junior Sports Day (Ashleigh Road Athletics Track

 

Top