Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Pwyllgorau / Committees

Dyma cynrychiolwyr dosbarth Miss Dark.

Cyngor Ysgol - Ayden

Pwyllgor Eco - William

Pwyllgor Lles - Olivia

Dewin Digidol - Dyfan

Meet the representatives from the class of Miss Dark.

The School Council - Ayden

Eco Committee - William

Welfare Committee - Olivia

Digital Leader - Dyfan

Top