Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Pwyllgor Eco / Eco Committee Eco

Gweithgareddau Pythefnos Masnach Deg ☕️

Dathlu derbyn ein trydedd Faner Werdd/Celebrating our third Green Flag!

Dathlu derbyn ein trydedd Faner Werdd/Celebrating our third Green Flag!  1

Pwyllgor Eco 2018

Pwyllgor Eco 2018 1

Archwilio amgylchedd yr Ysgol...

Archwilio amgylchedd yr Ysgol... 1

Addurniadau Eco-Gyfeillgar Bl.2!

Addurniadau Eco-Gyfeillgar Bl.2! 1

Gwella tir yr ysgol/ Improving school grounds

Clwb Garddio Haf 2017

Bore cynnal a chadw Ebrill/ April's maintenance day.

Bore cynnal a chadw Ebrill/ April's maintenance day. 1 Torri nol a chlirio/ Cutting back and clearing
Bore cynnal a chadw Ebrill/ April's maintenance day. 2 Hwyl a sbri wrth beintio/ Lots of fun painting
Bore cynnal a chadw Ebrill/ April's maintenance day. 3 Yth yn rhy ifanc! / Never too young!

Rheolau Eco newydd y Pwyllgor/ The committee's new Eco rules

Rheolau Eco newydd y Pwyllgor/ The committee's new Eco rules 1

Emyr Eco yn dangos y ffordd!

Emyr Eco yn dangos y ffordd! 1 Defnyddiwch y biniau sbwriel
Emyr Eco yn dangos y ffordd! 2 Diffoddwch y tapiau.
Emyr Eco yn dangos y ffordd! 3 Ein rheolau Eco.
Emyr Eco yn dangos y ffordd! 4 Bin gwastraff ffrwyth.

Casglu'r gwastraff ffrwyth ar gyfer y bin compost./Collecting the fruit waste for the compost heap.

Casglu'r gwastraff ffrwyth ar gyfer y bin compost./Collecting the fruit waste for the compost heap. 1
Casglu'r gwastraff ffrwyth ar gyfer y bin compost./Collecting the fruit waste for the compost heap. 2

Clwb Eco yn dysgu am sut allwn ni helpu o amgylch y byd/Eco club learning about how we can help around the world.

Clwb Eco yn dysgu am sut allwn ni helpu o amgylch y byd/Eco club learning about how we can help around the world. 1

Diwrnod Cynnal a Chadw/Maintenance day

Diwrnod Cynnal a Chadw/Maintenance day 1
Diwrnod Cynnal a Chadw/Maintenance day 2
Diwrnod Cynnal a Chadw/Maintenance day 3
Diwrnod Cynnal a Chadw/Maintenance day 4
Diwrnod Cynnal a Chadw/Maintenance day 5
Diwrnod Cynnal a Chadw/Maintenance day 6
Diwrnod Cynnal a Chadw/Maintenance day 7
Picture 1

Cod Eco

Cod Eco 1

Creu ardal bwydo'r adar gwyllt/ Creating a wild bird feeding area

Creu ardal bwydo'r adar gwyllt/ Creating a wild bird feeding area 1

Creu addurn i'r buarth/ Creating a decoration for the yard.

Beth sydd yn dda a beth sydd angen gwella ar dir yr ysgol? / What is good and what needs improving on school grounds?

Beth sydd yn dda a beth sydd angen gwella ar dir yr ysgol? / What is good and what needs improving on school grounds? 1 Wal gwag / A blank wall
Beth sydd yn dda a beth sydd angen gwella ar dir yr ysgol? / What is good and what needs improving on school grounds? 2 Murlun lliwgar/ A colourful mural
Beth sydd yn dda a beth sydd angen gwella ar dir yr ysgol? / What is good and what needs improving on school grounds? 3 Gwesty trychfilod/ Minibeast hotel
Beth sydd yn dda a beth sydd angen gwella ar dir yr ysgol? / What is good and what needs improving on school grounds? 4 Potiau blodau/ Flower pots
Beth sydd yn dda a beth sydd angen gwella ar dir yr ysgol? / What is good and what needs improving on school grounds? 5 Amgen gwella / Needs improving
Top