Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Wythnos Gymraeg

Yn YGG Pontybrenin, credwn ei bod yn hanfodol bwysig ein bod yn dathlu ein hiaith hardd. Yma fe welwch luniau o'r ysgol gyfan yn mwynhau ystod o wahanol weithgareddau i ddathlu.

 

At YGG Pontybrenin, we think it's vitally important that we celebrate our beautiful language. Here you will see pictures of the whole school enjoying a range of different activities to celebrate. 

Top