Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwybodaeth - Information

27/9/17 - ColorFoto - Lluniau Unigol/Teulu - Individual/Family Photographs

6/10/17 - Imiwneiddiadau Ffliw - Flu Immunisation

7/10/17 - Diwrnod Cynnal a Chadw - School Maintenance Day 10:00-1:00.

26/10/17 - Sialens Hwiangerddi - Rhyme time Challenge - Neuadd yr Ysgol /School Hall 14:00.

26/10/17 - Disgo  / Disco 17:00-17:45

HANNER TYMOR

 

7/11/17 - Prawf Clyw / Hearing Tests

7/11/17 - Noson Rhieni #1 - Parents Evening #1

9/11/17 - Noson Rhieni #2 - Parents Evening #2

13/11/17 - Noson Rhieni #3 - Parents Evening #3

6/12/17 - Sioe Nadolig Dosbarth Derbyn - Reception Christmas Show #1 - 13:45 Neuadd Pontlliw/ Pontlliw Village Hall.

7/12/17 - Sioe Nadolig Dosbarth Derbyn - Reception Christmas Show #2 - 9:45 Neuadd Pontlliw/ Pontlliw Village Hall.

8/12/17 - Sioe Nadolig Cyw / Cyw Christmas Show - Theatr y Dywysoges/ Princess Royal Theatre Port Talbot

21/12/17 - Parti Nadolig Dosbarth - Class Christmas Parti

Trosolwg Lawn Tymor yr Hydref 2017 - Autumn Term 2017 Complete Overview

Top