Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1- Miss White

Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 1 Miss White!

Welcome to Miss White’s Year 1 Class!

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️Dydd Gŵyl Dewi-Eisteddfod ysgol❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿☔️🚌Ein taith i Sain Ffagan🚌☔️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Our trip to St Fagan’s🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿☔️🚌

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️Thema:Calon Lân. Dawnsio Gwerin gyda Nia o’r Urdd❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Theme:Calon Lân. Folk Dancing with Nia from the Urdd🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️

trim.771BE19F-0C95-4721-88AD-B4D4A132B051.MOV

Still image for this video

🌿🌼🌞🌦Dysgu yn yr ardal allanol🌦🌞🌼🌿Outdoor learning🌿🌼🌞🌦

👟🏃‍♂️🤸‍♂️Gweithgareddau Addysg Gorfforol: Teithio a symud. Teithio ar hyd mainc, rolio ymlaen a defnyddio’r cylchoedd hwla🤸‍♂️🏃‍♂️👟 Physical Education activities: Travelling and moving. Travelling across a bench, doing forward rolls and using the hula hoops👟🏃‍♂️🤸‍♂️

🎄🎉🎊PARTI!!!!!🎊🎉🎄

Still image for this video

🦋🦋🦋Hedfanodd ymwelydd arbennig i mewn i’r dosbarth!! 🦋🦋🦋A very special visitor flew into our class!!🦋🦋🦋

Still image for this video

🦋🦋🦋Diolch Miss Jones am achub y pili pala! 🦋🦋🦋Thank you to Miss Jones for saving the butterfly and setting it free!🦋🦋🦋

Still image for this video

🏡🏘🏡🏘Dysgu am fathau gwahanol o dai. Ateb y cwestiwn ‘Ble wyt ti’n byw?’ 🏡🏘Learning about different types of houses. Answering the question ‘Where do you live?’🏡🏘🏡🏘

Still image for this video

trim.5E1DC5E7-9F06-4972-B2B7-62107E10813F.MOV

Still image for this video

📕📗📘📙Ein taith i Llyfrgell Gorseinon📙📘📗📕 Our trip to Gorseinon Library📕📗📘📙

📮✉️📮✉️📮✉️Ar y ffordd nôl o’r llyfrgell, fe bostion ni ein cardiau post! ✉️📮✉️📮✉️📮 On the way back from the library, we posted our postcards!📮✉️📮✉️📮✉️

✉️✉️✉️Wedyn daeth y postmon â’r cardiau post yn ôl i’r ysgol! Dyma Mr. Scourfield yn dosbarthu nhw i ni. O am gyffro! ✉️✉️✉️ Then the postman delivered our postcards to the school! Mr. Scourfield brought them to our class and we were extremely excited!✉️✉️✉️

🚒🚒🚒Ein taith i’r Orsaf Dân 🚒🚒🚒Our trip to the Fire Station🚒🚒🚒

🎃🎆🎇🎃Daeth PC Hughes i’r ysgol i drafod sut i gadw’n ddiogel ar Noson Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt🎃🎇🎆🎃 PC Hughes came to school to discuss staying safe on Halloween and Bonfire Night🎃🎆🎇🎃

🍕🍕🍕🍕Tybed beth rydym ni wedi bod yn coginio heddiw, ar ôl ddysgu am yr Eidal.....

🍕🍕🍕🍕I wonder what we’ve been cooking today, after learning about Italy.....

A247B5A6-E621-4D73-A5F7-E638FCAF6723.MOV

Still image for this video

⚽️👟🎽🎾Addysg Gorfforol gyda Miss Higgins. Dysgu am ein gwagle personol⚽️👟🎽🎾 Physical Education with Miss Higgins. Learning about our personal space⚽️👟🎽🎾

🏈🏈🏈Fel rhan o’n is-thema ‘Cwpan y Byd’, rydym wedi bod yn dysgu am yr hyn sydd yn Awstralia🏈🏈🏈As part of our sub-theme ‘The World Cup’, we have been learning about Australia🏈🏈🏈
Top