Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 5- Miss Williams

Cysylltu gyda Tseina!

Rydyn ni'n gwahodd ein cyfeillion yn Tseina i ymateb i'r cwestiynau yn y clipiau ffilm byr isod. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at eich ymateb! Diolch o flaen llaw i Mr Aled Williams!

Grwp Jackson

Still image for this video

Grwp Millie

Still image for this video

Grwp Nate

Still image for this video

Grwp Evie

Still image for this video

Grwp Jessica

Still image for this video

trim.B97C72EB-844D-482D-92EC-AB396D78C57F.MOV

Still image for this video

Grwp Sadie

Still image for this video

Grwp Leyla

Still image for this video

Grwp Megan

Still image for this video

Grwp Dylan a Jack

Still image for this video

Caerdydd

Caerdydd 1
Caerdydd 2
Caerdydd 3
Caerdydd 4
Caerdydd 5
Caerdydd 6
Caerdydd 7
Caerdydd 8
Caerdydd 9
Caerdydd 10
Caerdydd 11
Caerdydd 12
Caerdydd 13
Caerdydd 14
Caerdydd 15
Caerdydd 16
Caerdydd 17
Caerdydd 18
Caerdydd 19
Caerdydd 20
Caerdydd 21
Caerdydd 22
Caerdydd 23
Caerdydd 24
Caerdydd 25
Caerdydd 26
Caerdydd 27
Caerdydd 28
Caerdydd 29
Caerdydd 30
Caerdydd 31

Mwynhau yng Nghaerdydd!

Mwynhau yng Nghaerdydd! 1
Mwynhau yng Nghaerdydd! 2
Mwynhau yng Nghaerdydd! 3
Mwynhau yng Nghaerdydd! 4
Mwynhau yng Nghaerdydd! 5
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21

9C33A2B9-D340-4FD5-9C40-EABAC2E58B5E.MOV

Still image for this video

Sesiwn Ddawns Greadigol

Still image for this video
Dyma'r disgyblion yn ymarfer yn eu grwpiau wrth greu a pherfformio dawns Tseineaidd!

Y disgyblion yn dangos parch yn ystod ein munud o dawelwch ar ôl dysgu am Sul y Cofio.....

Still image for this video

Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term!

Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 1
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 2
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 3
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 4
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 5
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 6
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 7
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 8
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 9
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 10
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 11
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 12
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 13
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 14
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 15
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 16
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 17
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 18
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 19
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 20
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 21
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 22
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 23
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 24
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 25
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 26
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 27
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 28

trim.78DD4FE3-7F69-41F1-A774-F696C5654D9B.MOV

Still image for this video

trim.D4C04FA8-A86F-4E94-A7D3-AF87B8132FF2.MOV

Still image for this video

Diolch i bawb wnaeth gefnogi ein noson ffilm heno. Wythnos prysur o gynllunio wedi talu fordd. Da iawn chi disgyblion dosbarthiadau Mrs Davies/ Miss Jones a Miss Williams. Wythnos entrepreneuriaeth llwyddiannus. 🎬✅

 

Thank you to all who supported our film night tonight. A very busy week of planning has paid off. A big well done to Mrs Davies/ Miss Jones' class and Miss Williams' class. A successful entrepreneurial week. 🎬✅

Noson Ffilm

Noson Ffilm 1
Noson Ffilm 2

Entrepreneuriaid win dosbarth yn cynllunio eu noson film.🎬

Top