Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 5- Miss Williams

Cysylltu gyda Tseina!

Rydyn ni'n gwahodd ein cyfeillion yn Tseina i ymateb i'r cwestiynau yn y clipiau ffilm byr isod. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at eich ymateb! Diolch o flaen llaw i Mr Aled Williams!

Grwp Jackson

Still image for this video

Grwp Millie

Still image for this video

Grwp Nate

Still image for this video

Grwp Evie

Still image for this video

Grwp Jessica

Still image for this video

trim.B97C72EB-844D-482D-92EC-AB396D78C57F.MOV

Still image for this video

Grwp Sadie

Still image for this video

Grwp Leyla

Still image for this video

Grwp Megan

Still image for this video

Grwp Dylan a Jack

Still image for this video

Caerdydd

Mwynhau yng Nghaerdydd!

9C33A2B9-D340-4FD5-9C40-EABAC2E58B5E.MOV

Still image for this video

Sesiwn Ddawns Greadigol

Still image for this video
Dyma'r disgyblion yn ymarfer yn eu grwpiau wrth greu a pherfformio dawns Tseineaidd!

Y disgyblion yn dangos parch yn ystod ein munud o dawelwch ar ôl dysgu am Sul y Cofio.....

Still image for this video

Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term!

trim.78DD4FE3-7F69-41F1-A774-F696C5654D9B.MOV

Still image for this video

trim.D4C04FA8-A86F-4E94-A7D3-AF87B8132FF2.MOV

Still image for this video

Diolch i bawb wnaeth gefnogi ein noson ffilm heno. Wythnos prysur o gynllunio wedi talu fordd. Da iawn chi disgyblion dosbarthiadau Mrs Davies/ Miss Jones a Miss Williams. Wythnos entrepreneuriaeth llwyddiannus. 🎬✅

 

Thank you to all who supported our film night tonight. A very busy week of planning has paid off. A big well done to Mrs Davies/ Miss Jones' class and Miss Williams' class. A successful entrepreneurial week. 🎬✅

Noson Ffilm

Entrepreneuriaid win dosbarth yn cynllunio eu noson film.🎬

Top