Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llawysgrifen / Handwriting

Rydym yn annog disgyblion i ddefnyddio llawysgrifen glwm ym Mlwyddyn 3. Cewch hyd i  ganllawiau llawysgrifen isod. 

We encourage students to use cursive handwriting in Year 3. Below there is some handwriting guidance.      

Top